Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logo
 

 

Odpowiednie oznakowanie oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót na drodze służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa osobom wykonującym te prace oraz sprzyjają bezpieczeństwu ruchu drogowego przy możliwie dużej jego płynności. Kwestie projektu oraz wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu uregulowane są w odpowiednich rozporządzeniach ministerialnych oraz wytycznych, zaleceniach i katalogach ogłaszanych przez poszczególnych zarządców dróg. Odnoszą się one do wymagań stawianych projektantowi, zawartości projektu, koniecznych opinii odpowiednich organów, zasad zatwierdzania projektu, obowiązków wykonawcy robót, oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, oznakowania pojazdów wykonujących roboty, wprowadzania ruchu wahadłowego i sygnalizacji świetlnej. Praktyka pokazuje jak wiele kwestii jest nierozwiązanych, jak dużo zależy od podejścia i doświadczenia projektanta oraz osób opiniujących i zatwierdzających projekt, od osób wdrażających tymczasową organizację ruchu oraz służb nadzorujących to wdrożenie. Doświadczenia z realizacji robót na polskich drogach pokazują, że zazwyczaj nie traktujemy tymczasowej organizacji ruchu z należną powagą i przyznajemy jej zbyt małą rangę w priorytetach elementów procesu inwestycyjnego. Zdarza się często, zwłaszcza na drogach samorządowych, że mimo dobrego projektu tymczasowej organizacji ruchu, jej wdrożenie jest niewłaściwe i zagraża bezpieczeństwu ruchu, bezpieczeństwu osób wykonujących prace oraz powoduje niewykorzystanie możliwej do osiągnięcia przepustowości. Obecna sytuacja generuje uzasadnienie dla poszukiwania sposobów na wprowadzenie uregulowań oraz dobrych praktyk projektowych i wykonawczych zmierzających do zdecydowanej zmiany podejścia do tematyki tymczasowej organizacji ruchu. Wszyscy zaangażowani w ostateczny kształt wdrożenia organizacji w czasie robót powinni poznać najnowszą ofertę firm dostarczających systemy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki ochrony indywidualnej - bez wiedzy na temat posiadanych możliwości nie będziemy ich przecież mogli wykorzystać.

Zasadniczym celem Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny

 

Organizacja ruchu drogowego w każdym przypadku określa szczegółowe zasady korzystania z drogi. Niejednokrotnie obserwujemy zagęszczenie oznakowania na pewnych odcinkach, zwłaszcza pionowego. Dotyczy to także miejsc, gdzie prowadzone są roboty w pasie drogowym. Są to sytuacje zmienne w czasie, które mogą zaskoczyć użytkownika drogi, zwłaszcza jeśli oznakowanie jest niekompletne, bądź wadliwie, niezgodne z opracowanym i zatwierdzonym do realizacji projektem organizacji ruchu.

Konsekwencje rozbieżności oznakowania funkcjonującego w terenie z oznakowaniem objętym projektem w skrajnym przypadku mogą być tragiczne. Dopiero wtedy przychodzi czas na refleksje, ale mogą pojawić się też określone zarzuty prokuratorskie i sądowe wyroki skazujące. Czy warto oszczędzać na tymczasowym oznakowaniu dróg?

Czy w takich przypadkach „mądrym” możemy być „dopiero po szkodzie”? Jak istotne może być czasowe oznakowanie poziome i prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót?

Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas I Ogólnopolskiego Seminarium Specjalistycznego „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014”.

W trakcie seminarium będzie można skorzystać m.in. z porad doświadczonych projektantów, wykonawców oznakowania w terenie, audytorów bezpieczeństwa ruchu i biegłych sądowych.

Organizatorzy przewidują też możliwość wymiany doświadczeń, zgłaszania propozycji nowelizacji obowiązujących aktów prawnych oraz przeprowadzenia warsztatów.

Zapraszam do udziału w tym seminarium i liczę na ożywioną dyskusję w trakcie obrad.

Marek Wierzchowski

Przewodniczacy Rady Programowej

Mgr inż. Marek Wierzchowski - inżynier ruchu, projektant dróg i organizacji ruchu, biegły sądowy w zakresie inżynierii ruchu drogowego i prawa o ruchu drogowym, członek założyciel Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu